Dzwoń: 601 172 651 lub pisz: sklep@splendore.pl
Kupuj taniej

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest SPLENDORE Dariusz Kempisty ul. Radzymińska 204, 03-674 Warszawa, NIP: 1132033385, REGON: 013151909. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: sklep@splendore.pl tel. +48 601-172-651

Informacje ogólne

Sklep internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

 • Dane w formularzach, które użytkownik wprowadza dobrowolnie

 • Pliki Cookies (tzw. „Ciasteczka”) zapisywane na urządzeniach końcowych

 • Gromadzenie logów serwera WWW przez usługodawcę hostingowego. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Dane z logów serwera służą jedynie do administracji serwisu i nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi sklep internetowy Splendore.pl

Przetwarzanie danych osobowych

Pkt. 1

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jest jednak niezbędne w celu korzystania z usług oferowanych przez sklep internetowy Splendore.pl. Bez podania danych osobowych wymaganych przez Administratora świadczenie usług nie jest możliwe.

Dostęp do danych osobowych zbieranych przez Administratora posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz osoby uprawnione stosownym pełnomocnictwem zajmujące się obsługą sklepu internetowego.

Pkt.2

Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkownika innemu podmiotowi. Dane podlegają udostępnieniu podmiotowi zewnętrznemu wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administratorpodaje do informacji, że będą to podmioty zapewniające hosting sklepu internetowego, biura rachunkowe w celach rozliczeniowych, upoważnione odrębnymi przepisami organy państwowe oraz podmioty przejmujące prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach sklepu internetowego Splendore.pl. Użytkownik zostanie poinformowany o nowym administratorze jego danych.

 

Pkt. 3

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usług oferowanych przez sklep internetowy Splendore.pl. Dane osobowe podane przez Użytkownika w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi zwrotnej oraz w celach marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Pkt.4

Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej opcjonalnej i dobrowolnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda na wysyłanie treści marketingowych może zostać w każdej chwili anulowana przez Użytkownika poprzez konto klienta w sklepie internetowym Splendore.pl. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody przez Użytkownika, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi również art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

Pkt.5

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

Zabezpieczenie danych osobowych

Pkt. 6

Sklep internetowy Splendore.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Połączenie między użytkownikiem, a serwerem jest szyfrowane co uniemożliwia podejrzenie, przechwycenie i wykorzystanie danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w obrębie serwisu przez niepowołane osoby i podmioty.

Zmiana, poprawianie, usuwanie danych osobowych

 

Pkt. 7

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/

679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Splendore.pl zapewnia Użytkownikom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz możliwość całkowitego ich usunięcia(prawo do bycia zapomnianym).

Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Użytkownika w serwisie Splendore.pl po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu lub na żądanie skierowane do Administratora.

Użytkownik posiada prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z wymogami prawa, wówczas Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych Użytkownik może uzyskać pod adresem e-mail: sklep@splendore.pl lub pod nr tel. +48 601-172-651

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polityka plików cookie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do SPLENDORE Kempisty Dariusz.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
SPLENDORE Kempisty Dariusz używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.


Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej „G.I.O.D.O.”, podanych przez osobę SPLENDORE Kempisty Dariusz, której dane dotyczą, jest Dariusz Kempisty, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą , z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Radzymińska 204, 03-674 Warszawa, posiadający NIP: 1132033385, REGON: 013151909; adres e-mail: sklep@splendore.pl

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie G.I.O.D.O. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 2. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, następujących celach:

 

 1. zawarcie umowy i jej prawidłowa realizacja,

 2. cele marketingowe w zakresie dozwolonym przepisami prawa,

 3. wysyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody.

 4. telefoniczny lub mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 G.I.O.D.O.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

 

 1. imię i nazwisko;

 2. adres zamieszkania (dane adresowe);

 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. b);

 4. adres elektroniczny (e-mail);

 

Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza

 

następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

 

 1. numer telefonu;

 2. NIP;

 

 1. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może G.I.O.D.O. udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 , w szczególności operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki lub operatorowi płatności w celu wykonania usługi płatniczej. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1  G.I.O.D.O.

 2. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w ust. 1).

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.

 4. Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami  G.I.O.D.O., w szczególności z art. 36-39a G.I.O.D.O.

 5. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.

 6. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

 7. Administrator, wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w tym celu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres wskazany w ust. 1 lub mailowo na adres sklep@splendore.pl

 8. Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu, osobę której dane przetwarza. Osoba ta ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych zmienioną Polityką prywatności.

 


 

 

Polityka Cookies

 

 1. Administrator stosownie do przepisów art. 173 oraz 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 243) wykorzystuje pliki typu „cookies”, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Administratora pod adresem sklep@splendore.pl (dalej „Serwis”).

 2. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Pliki Cookies są plikami o charakterze tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do korzystania ze stron Serwisu. Celem wykorzystywania plików Cookies przez Serwis jest:

 

 1. przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;

 2. utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika tak, aby na poszczególnych podstronach Serwisu nie było konieczne ponowne logowanie się;

 3. prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika.

 4. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez Użytkowników.

 

 1. Podczas odwiedzin Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika są automatycznie rejestrowane na Serwerze. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików Cookies, dzięki czemu może pozostać anonimowy, jednakże wówczas Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Ograniczenie przesyłania plików Cookies może tym samym wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Aby zablokować możliwość odbierania plików Cookies lub otrzymywać informacje o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika, należy zmodyfikować odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.

 2. Pliki Cookies są dostępne dla Administratora. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być wykorzystane również przez dostawcę usługi Google Analitics.

 3. Pliki Cookies zewnętrzne są wykorzystywane zgodnie z Politykami prywatności podmiotów, od których pochodzą.

 4. Pliki Cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 5. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki Cookies mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach.

 6. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

 

a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl

 

c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

 

e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl